Nhạc phẩm NỠ NÀO THẾ EM - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nhạc sỹ Đỗ Thanh Khang)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
*

Bài thơ nguyên tác:
Nỡ nào thế em

Nỡ nào gọi anh bằng chú
Để anh nói chuyện không vào      
Nhìn nhau có chiều gượng gạo
Chuyện trò cứ nhạt làm sao

Nỡ nào gọi anh bằng chú
Để anh nhanh bạc mái đầu
Hơn chừng đôi ba chục tuổi
Có nhiều xa cách lắm đâu

Nỡ nào gọi anh bằng chú
Em nghe có thấy nặng nề
Đâu phải vì anh thích trẻ
Chỉ là xưng chú không quen

Nỡ nào gọi anh bằng chú
Quen rồi khó đổi lắm em
Anh vầy nhưng còn xuân lắm
Nỡ nào cứ chú thế em.
*
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét