Giai thoại Tử Vi: HUỆ TÚC PHU NHÂN XEM SỐ CHO THÁI TỬ - Tác giả: Trần Đại Sỹ (Pháp)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
giai thoại tử vi 
        HUỆ TÚC PHU NHÂN
     XEM SỐ CHO THÁI TỬ
*
Thái tử Hoảng bị bệnh mê man suốt ba ngày rồi mắt trợn ngược, tưởng qua đời. Vua đem thanh Thượng phương bảo kiếm và áo Ngự bào để bên cạnh rồi tuyên chỉ:
- Nếu tỉnh dậy sẽ ban cho. Ý nói sẽ truyền ngôi. Nhưng Thái tử mắt vẫn trợn ngược.
Hoàng hậu, phi tần khóc lóc thảm thiết, chuẩn bị chôn cất, nhân thấy Huệ Túc phu nhân văn hay chữ tốt, có ý nhờ viết bài vị. Vì vậy phu nhân biết ngày, giờ, tháng, năm sinh của Thái tử. Phu nhân bấm số, rồi tâu:
- Xin Hoàng hậu đừng lo, Thái tử chỉ mê man thôi, giờ Sửu ngày mai Thái tử sẽ tỉnh dậy.
Vua và Hoàng hậu tin tưởng và hỏi tại sao phu nhân biết? Phu nhân tâu:
- Thần tính số Tử vi của Thái tử thấy Đồng, Âm thủ mệnh tại Tý. Cung phúc tại Dần có Cự, Nhật. Tử vi kinh nói rằng: “Phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ, Do ư phúc trạch cát hung”. Nghĩa là: Giàu, sống lâu, làm lớn, tiếng tăm, chết non, đau thương, khổ, do cung phúc tốt hay xấu. Đây cung Phúc của Thái tử có Cự, Nhật tại Dần, lại có Tả, Hữu, Xương, Khúc hợp chiếu, thì căn cơ là người thọ lắm. Mệnh lại được Đồng, Âm tại Tý... thế thì Thái tử không chết non, sau còn trở thành vị minh quân anh hùng, tạo sự nghiệp rạng rỡ cho họ Đông A và cho nhà Đại Việt nữa. Hiện Thái tử bị hạn Tang, Hổ, Kiếp, Hình thì đau yếu nặng đó thôi.

Vua và Hoàng hậu còn phân vân chờ đến giờ Sửu hôm sau, thì Thái tử tỉnh dần, rồi khỏi hẳn. Sau là vua Trần Thánh  Tông, một vị vua anh hùng trong lịch sử Đại Việt. Nhân đó vua Thái Tông mới hỏi lý do tại sao phu nhân biết, phu nhân mới trình bày khoa Tử vi. Vua Thái Tông triệu Hoàng Bính vào cung, tiên sinh dâng lên hai bộ sách Tử vi chính nghĩa và Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi kinh. Vua Thái Tông và hoàng tộc nhà Trần lại đua nhau nghiên cứu Tử vi, và dùng như một nguyên tắc để cử người giúp nước.
*.
Yên tử cư sĩ
TRẦN ĐẠI SỸ


*.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét