VỊNH VĂN NÔ - Thơ Đỗ Hoàng (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Câu phú tanh tao mùi chạch cá,
Lời thơ sặc sụa vị ly hồ.
Tranh nhau mấy mẩu xương quan bỏ
Điếm nhục hơn phường xin giặc vô!
..................................................
Vịnh văn nô 

Đầu trọc, mắt tròng dấu mặt rô
Chính bầy đĩ bút đại văn nô
Xum xoe vác lộng che bà lớn,
Tí tớn mang ô phủ lão tồ!
Câu phú tanh tao mùi chạch cá,
Lời thơ sặc sụa vị ly hồ.
Tranh nhau mấy mẩu xương quan bỏ
Điếm nhục hơn phường xin giặc vô!
*
Hà Nội ngày 18.12.2016
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 16.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét