họa thơ Thái Quốc Mưu 70 XUÂN - TỰ KIỂM ĐIỂM - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Thân chửa lo xong, lo chi nước?
Nhà còn tan nát, tộc ai bồi!
Tù tội/ vượt biên...đời mong thoát,
Biển khổ nổi chìm...phận cuốn trôi.
.................................................................................

họa thơ Thái Quốc Mưu
70 XUÂN - TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                           ---
Bảy chục xuân qua cũng đã rồi,
Lặng ngồi "tự vấn" ngẫm  mà coi
- Thân chửa lo xong, lo chi nước?
Nhà còn tan nát, tộc ai bồi!
Tù tội/ vượt biên...đời mong thoát,
Biển khổ nổi chìm...phận cuốn trôi.
Lực tàn "buông" bỏ...thân bải hoải,
Hết rủi là "hên" ...tạ đất trời.
*.
Hà Nội, 16/03/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 16.03.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét