THƯƠNG NHỮNG KIẾP HOA - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nữ Tổng thống Hàn Quốc - Bà Park Geun-Hye        -        Nguồn ảnh: internet) 
Thôi, về vườn là yên thân hơn cả
về đi trồng Nấm, chăm sóc chồng con
"Ghế quyền lực" nhường những thằng xảo trá
Những "kẻ sát nhân" dám bán cả linh hồn...
.................................................................................
Thương những kiếp hoa
         (Tặng: Hà Thị Trực)
"Đau đớn thay,  phận Đàn Bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
                         - Kiều
Chẳng biết Trời có thương?
nhưng Người thì ghét
những Dilma, Yingluck, Park Geun-hya (1)
những kiếp tài hoa
vừa bị phế truất
Thương ơi thương, chẳng ai đỡ "em" mà!

Là thế giới con người tàn bạo
Bao âm mưu "đảo chính cung đình"
Các "em" yếu bởi không nhiều thủ đoạn
Thua "Bà đầm thép", kém Merkel...(2)

Thôi, về vườn là yên thân hơn cả
về đi trồng Nấm, chăm sóc chồng con
"Ghế quyền lực" nhường những thằng xảo trá
Những "kẻ sát nhân" dám bán cả linh hồn...
        
Hảo a!
          
                        -------
(1) Các nữ Tổng thống Brazil, Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Hàn Quốc...
(2) Thủ tướng Anh, Đức
*.
Hà Nội, 10/03/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.
............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.03.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét