BIẾT LIỀU - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Bùi Cường vai Chí Phèo, Đức Lưu vai Thị Nở trong phim LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY - Nguồn ảnh: internet)
Ừ thì... đêm ấy... đêm hè
Nở ngây thơ mới bị đè cưỡng yêu.
Ví rằng đêm ấy không liều
Đời trai Chí sẽ thêm nhiều thị phi...
.................................................................................
Biết liều

Ừ thì... đêm ấy... đêm hè
Nở ngây thơ mới bị đè cưỡng yêu.

Ví rằng đêm ấy không liều
Đời trai Chí sẽ thêm nhiều thị phi...
*.
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
..

. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét