Ca khúc đặc sắc: ĐAM MÊ - Sáng tác: Đoàn Bình ; Ca sỹ: Hải Vy - Lưu Chí Vĩ

Leave a Comment
(Ca sĩ: Hải Vy và Lưu Chí Vĩ ; Nguồn ảnh: internet)
Ca khúc đặc sắc:
ĐAM MÊ
video
        Sáng tác: Đoàn Bình  
Thể hiện: Hải Vy -Lưu Chí Vĩ  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét