Ca khúc đặc sắc: QUÊ MẸ - Sáng tác: Trần Mạnh Hùng ; Ca sỹ: Trần Hữu Tuấn - Bùi Thị Thúy

Leave a Comment
(Ca sỹ: Trần Hữu Tuấn - Bùi Thị Thúy - Nguồn ảnh: internet)
Ca khúc đặc sắc:
QUÊ MẸ 

Sáng tác: Trần Mạnh Hùng 
Thể hiện: Trần Hữu Tuấn - Bùi Thị Thúy
Bùi Thị Thúy xuất bản 31.12.2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét