S.O.S: SẮP LẤP HỒ THÀNH CÔNG? - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Toàn cảnh hồ Thành Công - Hà Nội ; Nguồn ảnh: internet)
Cha đẻ mẹ lũ người đểu cáng
đang cắt dần những "lá phổi Thủ Đô"?
đang biến Hằng Nga thành Thị Nở...
.................................................................................
S.O.S:
SẮP LẤP HỒ THÀNH CÔNG?
  "Xa để nhớ trời thu xanh Hà Nội
   hồ Thành Công em đợi anh về..."

Bọn người tham Tiền
đang lăm le lấp hồ Thành Công
xây chung cư cao tầng
để bán...

Cha đẻ mẹ lũ người đểu cáng
đang cắt dần những "lá phổi Thủ Đô"?
đang biến Hằng Nga thành Thị Nở...

Ôi Thăng Long thành
Trời cho những cái Hồ để thở
để tắm mát
để tự tình
không mấy Thủ Đô đã có.

Thế mà
lũ chúng nó 
Bọn người đang bắn vào quá khứ
đang lăm le lấp hồ Thành Công
không biết sợ!?
*.
Hà Nội, 12/04/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.
............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét