KHÔNG ĐỀ 1 - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Đợi ngày hết sét ù tai
Ta đem lục bát hong ngoài dậu thưa
Bữa nào nắng khóc như mưa
Chữ se xoắn bện thành tơ thả diều.
.............................................................
Không đề 1

Đợi ngày hết sét ù tai
Ta đem lục bát hong ngoài dậu thưa
Bữa nào nắng khóc như mưa
Chữ se xoắn bện thành tơ thả diều.
*.
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                              


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét