NGƯỢC ĐỜI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Người nghèo khoe tiền nhiều
Người giàu khoe đức lắm
Oái oăm!
Kẻ “lắm tiền” bở hơi tai lo bữa
Người “đức dày” méo mặt sợ chữ nhân.
................................................................................................
Ngược đời

Người nghèo khoe tiền nhiều
Người giàu khoe đức lắm

Oái oăm!
Kẻ “lắm tiền” bở hơi tai lo bữa
Người “đức dày” méo mặt sợ chữ nhân.
*.
Hà Nội, sáng 21 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
... ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét