ĐƠN GIẢN - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Em chả ước non cao biển rộng
Em chả cầu gác tía lầu son
Em chỉ muốn đừng lửng lơ lời hẹn
Và em cần được ủ ấm anh.
................................................................

Đơn giản

Em chả ước non cao biển rộng
Em chả cầu gác tía lầu son
Em chỉ muốn đừng lửng lơ lời hẹn
Và em cần được ủ ấm anh.
*.
Hà Nội, 18 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
..

. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét