RỪNG DƯƠNG PHÚ YÊN - S.O.S - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Rừng dương Phú Yên bị tàn phá - Nguồn ảnh: internet)
Chao, Đất nước thời Thị trường cơ chế
Tham nhũng tràn lan / cái Ác lộng hành
Phú Yên đấy - rừng Dương đang kêu cứu
Hãy ngăn chặn ngay lũ "giặc nội xâm".
.................................................................................
Rừng Dương Phú Yên - S.O.S
   (Tặng: Ts. Phạm Ngọc Hiền)
                    "Đa tình con mắt Phú Yên"
                                         - thơ Tản Đà

Qua Tuy Hòa có gì để nhớ?
- Em đa tình con mắt Phú Yên!
Mát dải rừng Dương xanh chắn gió
giữ Trời yên, Biển lặng êm êm...

Làng phố đang yên bỗng bùng bão tố:
- "Phá rừng Dương để xây sân Golf"?
Nhóm lợi ích / bọn Tư sản đỏ
chẳng vì Dân, "Luật pháp" cũng coi thường?!

Chao, Đất nước thời Thị trường cơ chế
Tham nhũng tràn lan / cái Ác lộng hành
Phú Yên đấy - rừng Dương đang kêu cứu
Hãy ngăn chặn ngay lũ "giặc nội xâm".

Để Tuy Hòa mãi mát xanh
                              xa để nhớ:
Em đa tình con mắt Phú Yên.
*.
Hà Nội, 26/04/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 27.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét