LOÃNG - Thơ Ái Nhân (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Lơ phơ xanh ướt gió nồm
Miên man trăng khỏa rõ mồn một “Trăng”
Lả lơi đắm đuối thị Hằng
Thế gian trăng - cuội - đá vàng …
                                              loãng tan!
................................................................
Loãng

Ơ “Trăng” ngả ngớn bên cầu
Khỏa thân loãng cả bể dâu nỗi niềm
Đằm mình “Trăng” tắm như tiên
Nén lòng sao chẳng bình yên đáy hồn?

Lơ phơ xanh ướt gió nồm
Miên man trăng khỏa rõ mồn một “Trăng”
Lả lơi đắm đuối thị Hằng
Thế gian trăng - cuội - đá vàng …
                                              loãng tan!
*
Ái Nhân - BÙI CAO THẾ
Địa chỉ: 139 ngõ 399 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.
Email: buicaothethisi@gmail.com 
Điện thoại: 098.447.09.14


                                                                              

       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 21.05.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét