SAO ĐỜI CÒN LẮM TÀO LAO - Thơ Thủy Điền (CHLB Đức)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Thơ, văn viết đựợc đôi hàng
Dở hay chưa biết mà ngang vời tàng
Mượn danh Văn học phô trương
Chê bai Bằng hữu như than, như bùn
...............................................................................
 Sao đời còn lắm tào lao

Học chi cái thói dở ương
Học chi cái thói xem thường nhân gian
Thơ, văn viết đựợc đôi hàng
Dở hay chưa biết mà ngang vời tàng
Mượn danh Văn học phô trương
Chê bai Bằng hữu như than, như bùn
Nào là kỹ thuật chung chung
Nào là lỗi phải lung tung đủ điều
Hỏi mình có được bao nhiêu
Dám nhe răng dạy. Tự kiêu, tự hào
Quên rằng hai chữ tào lao
Ruồi bâu, Kiến đậu bám vào trong thân
Cố lo mình trước hay hơn
Việc người, người biết khỏi cần lo xa
Coi Chừng! Vừa nói người ta
Ngày mai trời tối, mắt lòa viết sai
Mới hay mình chẳng giống ai
Mới hay thằng dốt mà rầy thằng khôn.
*
Đức Quốc, 24.06.2017
THỦY ĐIỀN  
(Tên thật: Trần Văn Màu)
Cư ngụ tại: Cộng hòa liên bang Đức
Email: tran.vanmau@yahoo.de

.


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 24.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét