THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG ĐĂNG TẢI BÀI MỚI (thời gian từ 16.11.2018 đến 20.12.2018)

Leave a Comment

THÔNG BÁO:
TẠM NGỪNG ĐĂNG TẢI BÀI MỚI
(thời gian: từ 16.11.2018 đến 20.12.2018)
*

Thưa quý bạn đọc!
Thưa quý tác giả!
Do bận việc cá nhân nên trang blog Đặng Xuân Xuyến tạm ngừng đăng tải bài mới, thời gian dự định:
từ 16 tháng 11 năm 2018 đến 20 tháng 12 năm 2018
Quý bạn đọc ghé thăm trang, vui lòng truy cập vào các chuyên mục để tìm đọc bài đã đăng tải.
Quý tác giả nếu không cần đăng tải bài gấp thì gửi bài bình thường về email:
baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn
chúng tôi sẽ đưa bài lên trang sau ngày 20 tháng 12 năm 2018.
Kính chúc Quý bạn đọc, Quý tác giả sức khỏe, may mắn và thành công!
*.
Hà Nội, 15 tháng 11 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét