ĐÃ TỚI 'ĐINH LA THĂNG'... - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh - Nguồn ảnh: internet)
Đáng tin tưởng Trung Ương - Bác Cả
cái Khó là "ta tự đánh ta"
Chúng tự chuyển biến & chuyển hóa
"Cưỡi đầu Dân" lũ con ông / cháu cha.
.................................................................................
Đã tới "Đinh La Thăng"...
"Không chống Tham nhũng, không bảo vệ môi trường là tự Chết"

Giật gân quá: "Đinh La Thăng" - BCT thứ thiệt
Thật khó tin? - trùm Tham nhũng đầu ngành!
"Tư sản đỏ" tay này béo mập
"Phá" được "Thăng"... rất đúng quy trình?!
      
Đáng tin tưởng Trung Ương - Bác Cả
cái Khó là "ta tự đánh ta"
Chúng tự chuyển biến & chuyển hóa
"Cưỡi đầu Dân" lũ con ông / cháu cha.

Đã tới "Thăng", còn B., còn X...
Nhân dân ta biết mặt cả rồi
"Công lý" đến thời vào vị trí
Hoan hô Trung Ương chống Tham nhũng tới nơi...
*.
Hà Nội, 27/04/2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 27.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét