TỰ NHỦ 1 - Thơ Trần Tiến (Hà Nội)

Leave a Comment
Nhà báo TRẦN TIẾN    Sinh năm 1956
Quê quán: Ứng Cử, Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội
Cư trú: 6/107/20 phố Hồng Mai, Hà Nội


Than thân trách phận với ai đây
Đường dài mới biết ngựa nào hay
Khi quyết xông pha vào rừng thẳm
Chớ ngại non cao với tuyết dày…
...............................................................................................................

       Tôi không mơ mộng cảnh giàu sang
Chức tước hư danh cũng chả màng
Trót mang cái nghiệp nghề viết lách

Trọn đời sống kiếp kẻ lang thang.


Vừa mới nơi này mai chốn nọ

Mừng chưa kịp tỏ buồn đã ló

Ghế chưa ấm chỗ đã vội dời

Việc cũ còn tồn ai liệu lo?


Khổ nhất, tội nhất cái thân nghèo

Bao nhiêu tai ương cứ bám theo

Tưởng qua dốc rồi hể hả hát

Ngờ đâu con thác dựng ngang đèo.


Vẫn biết nghề nào chả gian nan

Nhụt trí việc gì cũng dở dang

Tài sức lưng vốn mình hèn mọn

Đừng ham giành chỗ chốn quan trường.


Than thân trách phận với ai đây

Đường dài mới biết ngựa nào hay
Khi quyết xông pha vào rừng thẳm
Chớ ngại non cao với tuyết dày…
*.
Hà Nội, Tháng 03 năm 2012
TRẦN TIẾN.......................................................................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua facebook ngày 02.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét