Nhạc phẩm: ANH SẼ VỀ - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Vương Thủy ; Ca sỹ: Công Pho

Leave a Comment
(Nhạc sỹ Đỗ Thanh Khang và phu nhân)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
Email: thanhkhangvt@gmail.com

video
Nhạc phẩm:
ANH SẼ VỀ
Thơ: Vương Thủy
Nhạc: Đỗ Thanh Khang
Thể hiện: Ca sỹ Công Pho
...........................................................................................
Nhạc sỹ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 01 tháng 05 năm 2016.
..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét