AN ỦI - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Tướng tá phương phi cơn lốc cát
Tinh thần minh mẫn cuộc tàn hoa
Giả như sống đến ngàn năm nữa
Người chẳng ra người – Ma chẳng ma!
.........................................................
AN ỦI

Bảy chục năm qua được cái già
Thôi thì ta cứ giữ cho ta
Lỏng lơi lũ trẻ tranh giành mất
Lơ đểnh các bà nhặt chẳng tha
Tướng tá phương phi cơn lốc cát
Tinh thần minh mẫn cuộc tàn hoa
Giả như sống đến ngàn năm nữa
Người chẳng ra người – Ma chẳng ma!
*
Atlanta, Oct. 7, 2008
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét