BẢY MƯƠI – KIỂM ĐIỂM ĐỜI TA - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Bão đời quật nát thân lưu lạc
Sóng gió xoay vần cuộc nổi trôi
Sức khỏe vẫn còn cơn háo hức
Cũng may, nhờ được chút ơn trời.
.........................................................
BẢY MƯƠI –
KIỂM ĐIỂM ĐỜI TA

Thế là ta đã bảy mươi rồi
Kiểm điểm thằng mình lại thử coi
Món nợ non sông còn vấn vít
Nghĩa tình dân tộc mãi vun bồi
Bão đời quật nát thân lưu lạc
Sóng gió xoay vần cuộc nổi trôi
Sức khỏe vẫn còn cơn háo hức
Cũng may, nhờ được chút ơn trời.
*
Atlanta, Jan. 26, 2010
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét