Nhạc phẩm: CÓ THỂ... - Thơ: Thúy Vân ; Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Phối khí: Thiên Toàn ; Ca sĩ: Đăng Khoa

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang tại Cửa khẩu Lạng Sơn)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video
                                     

Nhạc phẩm:
CÓ THỂ...
Thơ: Thúy Vân
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Phối khí: Thiên Toàn  
Thể hiện: Ca sĩ Đăng Khoa
........................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.


.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét