KHÓC NGUYỆT LÃNG - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nhà thơ Nguyệt Lãng)
Chữ nghĩa thì anh trả nợ rồi
Thôi thì cõi Phật viễn du chơi
Sống lành chắc hẳn ơn lành đến
Tích thiện đương nhiên cõi thiện mời
.........................................................
KHÓC NGUYỆT LÃNG

Bài I

Chúng mình gặp gỡ khoảng mươi năm
Tình nghĩa keo sơn tựa sắt cầm
Cửa Phật đem theo câu nguyện ước
Cõi đời để lại cái chân tâm
Ý thơ gắn bó lòng nhân ái
Chữ nghĩa chia lìa kẻ độc thâm
Sống chẳng tham danh tranh đoạt lợi
Nghìn thu yên giấc một nơi nằm

Bài II

Chữ nghĩa thì anh trả nợ rồi
Thôi thì cõi Phật viễn du chơi
Sống lành chắc hẳn ơn lành đến
Tích thiện đương nhiên cõi thiện mời
Nhớ bút hãy đùa cùng tiên nữ
Thèm thơ xin nhắn cái thằng tôi
Anh đừng quay lại nơi trần thế
Một cõi quanh ta lắm ngợm người
*
Atlanta, USA. Jane 3, 2014
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com


…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 05.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét