CHẾT - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Chén rượu buồn cay đắng

Ta tiễn người sang ngang

Kể từ trăng tàn ấy

Ta chết dần ai hay.
..................................................
CHẾT


Chén rượu buồn cay đắng

Ta tiễn người sang ngang

Kể từ trăng tàn ấy

Ta chết dần ai hay.

*.
Hà Nội, chiều 17 tháng 12 năm 2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN
. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét