Thơ vui: CHỒNG LÀ - Thơ Trần Tiến (Hà Nội)

Leave a Comment
- Nguồn ảnh: Internet -
Chồng là con rể thông gia
Chồng là bố của con ta với nàng
Chồng là kẻ hết mơ màng
Khi nhầm chọn phải một nàng khùng điên
..............................................................................................

Thơ vui:
CHỒNG LÀ...

Chồng là con rể thông gia
Chồng là bố của con ta với nàng
Chồng là kẻ hết mơ màng
Khi nhầm chọn phải một nàng khùng điên
Chồng là phải biết kiếm tiền
Ngù ngờ sẽ chuốc ưu phiền vào thân
Chồng là tay, cũng là chân
Cùng xây tổ ấm chứa chan tình nồng
Chồng là lúa, vợ là bông
Cùng mong lúa chín má hồng thêm duyên
Chồng là người cạnh hằng đêm
Bên kẻ luôn gọi bằng em ngọt ngào
Chồng là cơn gió cồn cào
Cho vợ bớt nóng gầm gào vì ghen
Chồng là kẻ cũng hay quên
Khi yêu hết mực lúc quen lại nhàm
Chồng là kẻ cũng biết sàm
Nhìn thấy gái đẹp mơ màng liếc theo
Làm chồng chớ mắc tội nghèo
Tim có bằng vàng cũng néo tan ngay!
Làm chồng phải biết dở hay
Vợ bảo thì biết chắp tay nghe lời
Chồng là bố của con thôi
Yêu thương con cái là đời sống vui
Chồng là thế, đừng ngậm ngùi
Chồng là ánh sáng cho đời sáng soi
Chồng còn muốn nữa, vợ ơi
Cuối đời chồng sẽ là nơi vợ... thờ!
*.
Hà Nội, 16 tháng 10 năm 2015
Nhà báo TRẦN TIẾN


...............................................
© Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 18.10.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét