EM VỀ VỚI HOA CAU - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment

Em về tìm lại hoa cau
Đã vì sương muối rụng đau dưới chiều
Đường kiều in đậm dáng kiều
Dịu dàng chỉ một mĩ miều dễ hai

.................................................................

EM VỀ VỚI HOA CAU

Em về tìm lại hoa cau
Đã vì sương muối rụng đau dưới chiều
Đường kiều in đậm dáng kiều
Dịu dàng chỉ một mĩ miều dễ hai
Tìm xưa trúc mã thanh mai
Dẫu là cách trở không phai hương đời
Em về để nhớ khơi khơi
Hoa cau một thuở bên người còn son
Tàu mo ngày ấy vẫn còn
Cùng em vẽ những lối mòn thời gian
Chiều hư linh gọi nồng nàn
Em ơi ở lại với ngàn hương cau...
*.
Việt Trì, 28 tháng 01 năm 2015
ĐẶNG KHOA

……………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 26.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét