HỜ HỮNG - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Hẹn nhau cá nước duyên ưa
Ai ngờ đắng đót hững hờ mênh mông
Thôi em...một chuyến sang sông
Đò tôi để nỗi ở không thế này
........................................................................
HỜ HỮNG

Chia nhau...
Từng một giọt buồn...
Để thương một nỗi...
Cái chuồn dưới mưa...
Hẹn nhau cá nước...
duyên ưa...
Ai ngờ...
đắng đót ... hững hờ...
mênh mông...
Thôi em...
...một chuyến...sang sông...
Đò tôi...để nỗi... ở không...
thế này...
*.
Việt Trì, ngày 09 tháng 03 năm 2015
ĐẶNG KHOA
……………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 26.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét