TIẾC HẠ - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Tiếc nuối vì chưng hạ sắp tàn
Nên vài phượng vĩ xót nhân gian
Thắt lòng nán lại nghe chiều vỡ
Dừng bước chưa đi nuốt lệ tràn…
..................................................
TIẾC HẠ

Tiếc nuối vì chưng hạ sắp tàn
Nên vài phượng vĩ xót nhân gian
Thắt lòng nán lại nghe chiều vỡ
Dừng bước chưa đi nuốt lệ tràn…

Khản tiếng ve từng gọi cố nhân
Nay theo bước hạ cũng thưa dần
Cung trầm nốt bổng neo triền lá
Đã mất đâu còn trải khúc ngân…

Nắng lửa hôm nao đổ dưới thềm
Mưa rào ướt sũng mảnh trời đêm
Mồ hôi khổ luyện rèn chân cứng
Nước mắt hòa tan chảy đá mềm…

Nét lạ vương buồn lối cỏ may
Xanh xao ấp nụ trải bao ngày
Chưa từng nhớ hạ hay hờn dỗi
Để níu chân người tiếc lắm thay…

Rút ruột tằm se nhớ miệt mài
Vào lời thắm thiết gọi tên ai
Về đây thắp lại mùa trăng cũ
Để hạ in nguyên dáng tóc dài…
*.
Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2015
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 20.01.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét