PHỔ ĐỘ - Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long)

Leave a Comment
(Nữ sĩ Trần Mai Ngân   -   Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Hồng trần lạc bước lao xao
Hãy tô, hãy vẽ muôn màu hư vô
Mai sau gửi lại nắm mồ
Một đôi mắt khép mơ hồ ... còn thương! 
.........................................
PHỔ ĐỘ

Thuyền từ phổ độ thuyền đi
Tôi tìm muôn nẻo từ bi trở về
Trái tim xa dứt cơn mê
Chôn vùi mộng đã ủ ê thuở nào! 

Hồng trần lạc bước lao xao
Hãy tô, hãy vẽ muôn màu hư vô
Mai sau gửi lại nắm mồ
Một đôi mắt khép mơ hồ ... còn thương! 
*
TRẦN MAI NGÂN
Địa chỉ: 71 Trần Văn Ơn, tp Vĩnh Long.
Email: tranmai.ngan@yahoo.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 02.10.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét