YÊU ĐỜI - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Đón Tết én đàn vui trước ngõ
Yêu đời đám trẻ rộn lời ca
Gốc mai trổ sắc mừng xuân đến
Nâng chén trà hong ấm tuổi già
.........................................................
YÊU ĐỜI

Nắng mới, Xuân reo khắp mọi nhà
“Công hầu” mấy độ lỡ đăng khoa
Ơn trời, bảy chục còn sung sức
Lộc nước, phận mình đã nở hoa
Đón Tết én đàn vui trước ngõ
Yêu đời đám trẻ rộn lời ca
Gốc mai trổ sắc mừng xuân đến
Nâng chén trà hong ấm tuổi già
*
Atlanta, Jan. 24, 2008
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com


…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét