QUAN HỌ - Thơ Đặng Khoa (Việt trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Làn quan họ da diết quá
Những là duyên gửi trao duyên
Áo bay vì cơn gió lạ
Qua cầu người nhé đừng quên
..................................................
QUAN HỌ

Chiều xuân nghe câu quan họ
Giữa lòng Phú Thọ “Người ơi
Người ở đừng về” người nhé
Người về mong nhớ một tôi

Yếm đào tôi mang một dải
Quạt sen người giữ mấy đôi
Tứ thân mớ ba mớ bảy
Một thương cho tôi cho người

Làn quan họ da diết quá
Những là duyên gửi trao duyên
Áo bay vì cơn gió lạ
Qua cầu người nhé đừng quên

Trầu cau tôi têm cánh phượng
Mời người thắm mãi đôi môi
Mà nghe trong tim lưu luyến
Quan họ giã bạn người ơi

Người về áo the khăn xếp
Làm tin còn để lại đây
Quan họ một mai trở lại
Tình thêm nặng nghĩa thêm dày…
*
Việt Trì, 16/02/2012
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét