THƯA EM - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Quãng người xuân sắc có thì
Mấy lần tã lót còn gì nữa em
Qua chiều là sập màn đêm
Mùa xuân ngấp nghé bên thềm lá rơi.
.................................................................
Thưa em 
     
Tại em cố thủ nét xuân
Tôi liều đem tuổi lục tuần cưa đôi
Em còn thắm má hồng môi
Bụi râu để tốt lôi thôi làm gì
Quãng người xuân sắc có thì
Mấy lần tã lót còn gì nữa em
Qua chiều là sập màn đêm
Mùa xuân ngấp nghé bên thềm lá rơi.
*.
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                              


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét