THỰC CHẤT - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh; internet)
Lợi danh lắm kẻ theo dòng chảy
Chí thép riêng mình giục vó phi
Lăng tẩm, tượng đồng khôn giữ mãi
Bia đời muôn thuở vẫn còn ghi.
.........................................................
Thực chất

Vàng mười muôn thuở chẳng cần xi.
Gỗ mục trát tô mới dị kỳ
Hoa đẹp chẳng do màu sắc phết
Tài cao há chỉ mảnh bằng ghi
Lợi danh lắm kẻ theo dòng chảy
Chí thép riêng mình giục vó phi
Lăng tẩm, tượng đồng khôn giữ mãi
Bia đời muôn thuở vẫn còn ghi.
*
Atlanta, Jan 14, 2010
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét