TỰ TÌNH - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Trời đất xưa nay luôn rộn rã
Bốn mùa mưa nắng vẫn dung hòa.
Cớ sao trách lão mà không biết:
Cổ thụ ngàn năm hóa ngọc ngà
.........................................................
TỰ TÌNH

Họ bão rằng ta tuổi đã già
Mà còn đắm nguyệt với mê hoa
Làm như bảy chục không còn máu
Cứ tưởng thân già đã hết ga
Trời đất xưa nay luôn rộn rã
Bốn mùa mưa nắng vẫn dung hòa.
Cớ sao trách lão mà không biết:
Cổ thụ ngàn năm hóa ngọc ngà
*
Atlanta, Oct. 6, 2008
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker , GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét