HỎI TRĂNG - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Ngất ngư trăng đẩy liêu xiêu
Một thuyền giữa biển mây liều nước non
Xuân kìa xuân vẫn đương son
Mà sao trăng vội khuyết mòn bớ trăng…
.........................................................................
HỎI TRĂNG

Chén hà sóng sánh hỏi trăng
Trăng ơi trăng dấu chị hằng đi đâu
Mà hoang liêu vọng nguyệt lầu
Rưng rưng ướt đẫm sắc màu Nguyên tiêu
Ngất ngư trăng đẩy liêu xiêu
Một thuyền giữa biển mây liều nước non
Xuân kìa xuân vẫn đương son
Mà sao trăng vội khuyết mòn bớ trăng…
*
Việt Trì, 09/03/2015
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét