VI TRẦN MÊNH MÔNG - Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long)

Leave a Comment
(Thi sĩ Trần Mai Ngân - Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Với tay chạm phải muôn trùng
Hương trầm như đã thôi ngừng tỏa hương
Sắc trần chi nữa vấn vương
Trăm cơn mộng cũng cuối đường đam mê! 
.......................................................................
Vi trần mênh mông

Vi trần vốn đã mênh mông
Buông đi, thả hết để không là mình
Pháp trần một nỗi lặng thinh
Bóng ngày dĩ vãng vô minh đã từng...

Với tay chạm phải muôn trùng
Hương trầm như đã thôi ngừng tỏa hương
Sắc trần chi nữa vấn vương
Trăm cơn mộng cũng cuối đường đam mê! 
*
TRẦN MAI NGÂN
Địa chỉ: 71 Trần Văn Ơn, tp Vĩnh Long.
Email: tranmai.ngan@yahoo.com
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 14.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét