CẢI TÁNG - Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long)

Leave a Comment
(Nữ sĩ Trần Mai Ngân - Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Tôi cải táng vầng trăng
Xa xôi về huyệt lạnh
Người ở lại an lành
Quên đi ngày xa xưa...
..................................................
Cải táng

Tôi cải táng vầng trăng
Xa xôi về huyệt lạnh
Người ở lại an lành
Quên đi ngày xa xưa...

Tôi cải táng gió mưa
Qua đời nhau lận đận
Chít khăn sô ngập ngừng
Có rơi dòng nước mắt

Tôi phải đi hay dừng
Sông đời trôi mê mải
Bên lở bồi đời nhau
Xin để dành mai sau

Tôi cải táng nỗi sầu
Gần tuổi đời trăm năm
Nghe xa vắng thì thầm
Lời kinh tôi sám hối!
*
TRẦN MAI NGÂN
Địa chỉ: 71 Trần Văn Ơn, tp Vĩnh Long.
Email: tranmai.ngan@yahoo.com
.…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 26.05.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét