Nhạc phẩm: LỜI RU ĐÊM TRĂNG KHUYẾT - Thơ: Hoàng Kim Vũ ; Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Hòa âm: Vinh Hà ; Ca sĩ: Nam Hải

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, người thứ 2 từ phải qua trái)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.

video

Nhạc phẩm:
LỜI RU ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Thơ: Hoàng Kim Vũ
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Hòa âm: Vinh Hà  
Thể hiện: Ca sĩ Nam Hải
...................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét