BỊ SỐNG - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Học ngu thi trượt đành khôn,
Mượn da hàng thịt gói hồn Trương Ba.
Buộc lòng theo nghiệp sai nha,
Bởi tu thân vụng khó mà thường dân.
.............................................................
Bị sống

Không chết được ở cõi trần,
Mà đành tạm sống làm thân con người.
Rặn không ra khóc đành cười,
Nhe răng tua tủa giọng đời vô ngôn.

Học ngu thi trượt đành khôn,
Mượn da hàng thịt gói hồn Trương Ba.
Buộc lòng theo nghiệp sai nha,
Bởi tu thân vụng khó mà thường dân.

Này này gió chuyển mây vần,
Xuống đây ta đổi chác thân phận đời.
Mấy hôm hỉ hả trên giời,
Đùng đùng hạ thổ làm người sống oan.
*.
Ân Thi, Hưng Yên, 10/05/2016
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                              


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét