NGÀN LAU - Thơ Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Nỗi buồn nở hoa ngay trước mắt mình
Theo đắm đuối ngàn lau gió chạy
Ngỡ gió chiều xô dạt cả trời xanh!
..................................................
NGÀN LAU

Gì như thể ngàn lau
Trắng đến nỗi, thời gian thành trắng xoá
Trước lau trắng chẳng còn gì cả
Chỉ nỗi buồn mây gió ruổi theo nhau
Ngẩng nhìn lên núi cũng bạc đầu…

Cầm trắng muốt trên tay vào cõi mộng
Ta thấy cả những gì chưa được sống
Nỗi buồn nở hoa ngay trước mắt mình
Theo đắm đuối ngàn lau gió chạy
Ngỡ gió chiều xô dạt cả trời xanh!
*
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.       
Điện thoại: 0165.881.82.63
Email: haicv08@gmail.com…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét