PHƯỜNG BÁT ÂM - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo
........................................................................................................
Phường bát âm

Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.

Mực chưa ráo
Đã trở giáo
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.

Đạo chẳng còn
Đời chẳng trọn
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!
*
Mời nghe nhạc phẩm ĐÁP LỜI SÔNG NÚI của
Trúc Hồ qua tiếng hát của Tốp Ca:

*.
Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
..


. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét