Nhạc phẩm: TRỞ LẠI ĐƯỜNG XOAN - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ Trương Minh Hoan ; Ca sĩ: Thu Hiền

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, thứ 6 từ trái sang phải)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video                                      .

Nhạc phẩm:
TRỞ LẠI ĐƯỜNG XOAN
ThơTrương Minh Hoan
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Thu Hiền
..............................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 07 tháng 07 năm 2017.
.                   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét