LỰA CHỌN BẠN ĐỜI THEO NĂM SINH - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
LỰA CHỌN BẠN ĐỜI
THEO NĂM SINH 
*
Theo tín ngưỡng dân gian, việc chọn tuổi để kết hôn cần những lưu ý sau:
1. Nữ tuổi Tý mà chọn bạn đời:
(Tác giả Đặng Xuân Xuyến)
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Dần, Thìn, Thân, Tuất, Hợi.
Những cuộc hôn nhân với các tuổi này thường đem lại kết quả tốt đẹp. Với nam tuổi Thìn thì nữ tuổi Tý sẽ giúp chồng phát triển về đường sự nghiệp. Với nam tuổi Dần thì nữ tuổi Tý phải dung nạp được tính phiêu lưu mạo hiểm của tuổi Dần mới sống với nhau lâu dài được.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Mão, Tỵ, Mùi, Dậu.
Với nam tuổi mão thì ưa nhậu nhẹt, chơi bời, ít quan tâm đến vợ con. Với nam tuổi Tỵ thì hay khắc khẩu, bằng mặt không bằng lòng. Với nam tuổi Mùi thường phải chia ly. Với nam tuổi Dậu thì Vợ chồng đồng sàng dị mộng.
2. Nữ tuổi Sửu chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Thân, Dậu.
Đây là những cặp kết hợp tốt đẹp, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, nếu nam tuổi Mão thì người chồng phải an phận, nhường nhịn vợ thì hạnh phúc gia đình mới yên ấm được.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
Kết hợp với những tuổi này sẽ không mấy hạnh phúc. Với nam tuổi Tuất thì nữ tuổi Sửu phải an phận làm nội tướng, chăm sóc gia đình con cái. Với nam tuổi Thìn thì không thể hạnh phúc vì ai cũng muốn làm chủ gia đình.
3. Nữ tuổi Dần chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Mão, Thìn, Ngọ, Hợi.
Với các tuổi Mão, Ngọ, Hợi thì hôn nhân được hạnh phúc. Riêng với nam tuổi Thìn thì hạnh phúc có đôi lúc thăng trầm, song nhìn chung thì hôn nhân vẫn được hạnh phúc.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất.
Với mấy tuổi này, nữ tuổi Dần không nên chọn làm bạn đời vì cuộc sống sẽ không có hạnh phức. Với người tuổi Thân sẽ gây nhiều đau khổ cho người tuổi Dần. Với người tuổi Tuất thì hôn nhân khó bền lâu.
Nhìn chung nữ tuổi Dần không nên kết hợp với những tuổi trên.
4. Nữ tuổi mão chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dần, Tuất, Hợi
Với những tuổi trên, hôn nhân đều được thuận lợi.
Có một số lưu ý sau: Với chồng tuổi Thìn thì vợ tuổi Mão có thể giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Với chồng tuổi sửu thì cũng có thể được, song không hợp lắm. Với chồng tuổi Mão thì người vợ (tuổi Mão) cần có tính nhẫn nại mới tốt đẹp được.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Tý, Dậu, Sửu
Với các tuổi trên, hôn nhân sẽ khó có được hạnh phúc, đặc biệt với nam tuổi Tý thì nên tránh vi rất dễ dẫn đến cảnh ngoại tình “ông ăn chả bà ăn nem”.
5. Nữ tuổi Thìn chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Dần, Mão, Thân, Dậu, Hợi
Kết hôn với các tuổi trên đều có hôn nhân tốt đẹp. Với nam tuổi Dần thì vợ chồng tin tưởng nhau. Với nam tuổi Mão, hạnh phúc sẽ bền lâu nếu người vợ biết nhường nhịn chia sẻ với chồng.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất.
Nhìn chung hôn nhân khó hoà hợp lâu dài, gặp nhiều xung đột thậm chí có thể đổ vỡ ,nhất là với chồng tuổi Thìn.
6. Nữ tuổi Tỵ chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Sửu, Mão, Thìn, Tỵ Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
Nói chung khi nữ tuổi Tỵ kết hôn với các tuổi trên đều sống với nhau hòa thuận, êm ấm.. Với chồng tuổi Hợi thì người chồng phải biết chấp nhận thiệt thòi. Với chồng tuổi Tuất thì người vợ nên ít lời. Với chồng tuổi Tỵ thì cả hai phải phân rõ quyền hạn. Với chồng tuổi Tỵ thì cả hai phải phân rõ quyền hạn. Với chồng tuổi Sửu thì người vợ đừng quá lấn quyền chồng. Trong số các tuổi trên thì người chồng tuổi Thìn sẽ đem lại cuộc sống gia đình viên mãn nhất.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Tý, Dần, Mùi.
Kết hợp với mấy tuổi trên hôn nhân sẽ khó hoà thuận, đặc biệt nếu lấy chồng tuổi Mùi sẽ dẫn đến kết cục chia ly.
7. Nữ tuổi Ngọ chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Dần, Ngọ, Dậu, Tuất.
Với các tuổi trên, hôn nhân sẽ bền vững, hòa thuận. Riêng với nam tuổi Dậu thì người vợ phải chịu thiệt thòi mới có thể hạnh phúc dài lâu được.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Hợi.
Kết hợp với mấy tuổi trên hôn nhân sẽ gặp nhiều trục trặc, khó chung sống, có thể có kết cục chia ly hoặc gây đau khổ cho nhau suốt đời.
8. Nữ tuổi Mùi chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi.
Kết hợp với các tuổi trên sẽ có cuộc hôn nhân khá tốt đẹp. Tuy nhiên với chồng tuổi Tý thì cuộc hôn nhân khá thuận lợi song người chồng sẽ không được tự do.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Sửu, Dần, Dậu, Tuất.
Kết hợp với mấy tuổi trên, vợ chồng sẽ xung khắc, khó hòa thuận, khắc khẩu, khó lâu bền, khó có hạnh phúc.
9. Nữ tuổi Thân chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Mão, Thìn, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Nhìn chung, kết hợp với mấy tuổi trên hôn nhân sẽ tương đối hạnh phúc. Riêng với tuổi Dậu có kém hơn một chút nhưng vẫn có cuộc hôn nhân lâu dài, thuận lợi.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi,
Kết hôn với những tuổi này sẽ khó có kết quả tốt đẹp, không nên kết hôn.
10. Nữ tuổi Dậu chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi.
Kết hôn với những tuổi này sẽ có được cuộc hôn nhân tốt đẹp, chung sống dài lâu. Tuy nhiên với nam tuổi Tuất chỉ có hạnh phúc khi người vợ chịu thiệt thòi.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu.
Kết hôn với những tuổi trên hôn nhân sẽ khó có hạnh phúc tốt đẹp.
11. Nữ tuổi Tuất chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Hợi
Kết hợp với những nam giới tuổi trên đều có hôn nhân thuận lợi. Chỉ lêu ý: Với tuổi Tuất thì hôn nhân không được hoà thuận lắm, hai người cần phải biết nhường nhịn nhau.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Sửu, Thìn, Mùi, Thân, Dậu
Nên tránh kết hôn với những tuổi trên vì khó có thể có hạnh phúc. Với nam tuổi Thìn thì càng không nên, vì hai bên xung khắc, mâu thuẫn, hôn nhân không thể bền lâu.
12. Nữ tuổi Hợi chọn bạn đời:
- Nên chọn người bạn đời có tuổi:
Tý, Sửu, Mão, Thìn, Thân, Tuất, Hợi
Kết hôn với mấy tuổi trên đều có hôn nhân tốt đẹp, đặc biệt tốt đối với tuổi Hợi, cuộc hôn nhân đó sẽ mỹ mãn, hạnh phúc lâu dài.
- Không nên chọn bạn đời có tuổi:
Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Dần.
Với mấy tuổi trên không thể kết hợp vì khó sống lâu dài bên nhau. Với nam tuổi Dần cũng có thể kết hợp, tuy nhiên sẽ không hạnh phúc lắm cho nên cần có sự cân nhắc cho kỹ.
*
Chúng tôi xin lưu ý đọc giả, chỉ qua năm sinh mà quyết định chọn bạn đời và kỳ vọng sẽ đem lại hạnh phúc thì quả thực không nên. Bởi lẽ, một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay không, phụ thuộc vào tình cảm của hai bên: Tình yêu, lòng tin, sự tôn trọng, mong muốn được gần gũi bên nhau suốt đời chứ không phụ thuộc vào tuổi của hai bên nam nữ. Nếu hai bạn là người hợp tuổi, đó là một điều tuyệt vời, còn nếu không  hợp tuổi thì các bạn cũng đừng nên đánh mất những gì thiêng liêng cao quý mà mình đang có.

. .......................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. .   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét