TỰ TÌNH - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Và em ngúng nguẩy dưới thềm
Và lim dim mắt để đêm phập phồng
Và mênh mông gió ven đồng
Và tôi cùng với bến sông chòng chành.
............................................................
TỰ TÌNH

Và em ngúng nguẩy dưới thềm
Và lim dim mắt để đêm phập phồng
Và mênh mông gió ven đồng
Và tôi cùng với bến sông chòng chành.
*.
Hà Nội, đêm 05 tháng 01 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét