Ở NHÀ THUÊ - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Tay không
                                                        không đất
không nhà!
Ngồi chờ
                                                   NHÀ TÁNG
             VÒNG HOA
một mình...
..................................................
Ở NHÀ THUÊ
       (Tặng : N.V D)
                ---
Mấy chục năm ở nhà thuê
Bây giờ đến tuổi
                sắp về...
theo CHA
Tay không
không đất
không nhà!
Ngồi chờ
             NHÀ TÁNG
             VÒNG HOA
một mình...
*.
          Hà Nội 06-10-1997
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
ĐT: 0979556205   


........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 23.03.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét