QUA TẦN HOÀI NHỚ VƯƠNG THÚY KIỀU - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Chao ôi, Người đẹp thành "danh kỹ"
Ánh mắt là dao giết anh hùng!
- Triều đình thối nát sinh giặc giã
Hỗn thế Ma Vương cuộc phế hưng.
............................................................ 

QUA TẦN HOÀI
NHỚ VƯƠNG THÚY KIỀU
             "Đau đớn thay, phận đàn bà"
- "Kiều"- Nguyễn Du
Li dn: Theo Minh s ngoi truyn thì "Vương Thúy Kiu là mt danh k Tn Hoài, đi nhà Minh; Cô là v ca Tướng quân T Hi dưới quyn tướng Vương Trc cùng ni dy chng Triu đình. Sau T Hi nghe li Kiu đu hàng Tng Hiến, chết vào năm 1556 thì Kiu nhy xung sông Tin Đường t... Nguyn Khôi qua thăm bến Tn Hoài, ri ra ca sông Tin Đường xem "hoa sóng" ... có đôi vn cm tác:

Đến bến Tần Hoài tìm "con hát" (1)
Cái kiếp cầm ca "bạc" đời đời
Ra cửa Tiền Đường xem "hoa sóng"
Hồn Kiều lãng đãng cánh hoa trôi...
                     *
Chao ôi, Người đẹp thành "danh kỹ"
Ánh mắt là dao giết anh hùng!
- Triều đình thối nát sinh giặc giã
Hỗn thế Ma Vương cuộc phế hưng.
                     *
Tố Như tiên cảm Đời là thế
thả bút thành thơ khúc "đoạn trường"
- Ba trăm năm lẻ Đời vẫn thế
Ác bá tranh giành loạn Đế Vương.
                                    ---
           (1) thơ Đỗ Mc "Bc Tn Hoài"
*.
Hà Nội, 20/06/2006
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 0979556205   .


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 05.10.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét