CHIỀU XA - Thơ Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Nỗi buồn em giấu vào đêm
Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa
Bóng tình, ngày tháng lần qua
Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...
..................................................
Chiều xa

Nỗi buồn em giấu vào đêm
Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa
Bóng tình, ngày tháng lần qua
Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...
*
LÊ THANH HÙNG
Địa chỉ: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Email: thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0919004625
.


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 19.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét