ĐI CHỢ TẾT - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Chợ Tết Hà Nội (xưa) - Nguồn ảnh: internet)
Trên nón rách dưới chân trần
Mẹ đi chợ đội mùa xuân về nhà
Chỉ còn ế mỗi bu gà
Dọc đường nó gáy vọng qua giao thừa.
.................................................................

Đi chợ tết

Trên nón rách
dưới chân trần
Mẹ đi chợ đội mùa xuân về nhà
Chỉ còn ế
mỗi bu gà
Dọc đường nó gáy vọng qua giao thừa.
*.
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                                     ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét