ÔN LẠI KIẾP TRƯỚC - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Tĩnh mặc người buồn bên xác cỏ
Trầm tư kẻ nhớ dưới cung sầu
Ôm cầm muốn dứt tình sao đặng
Tiếc nuối nhưng đành sự bể dâu…
........................................................
Ôn lại kiếp trước

Kiếp trước như mình đã gặp nhau
Cùng mơ chốn ấy mộng duyên đầu
Rừng hoang một góc chiều rơi lạnh
Quãng vắng đôi hàng lệ thấm sâu
Tĩnh mặc người buồn bên xác cỏ
Trầm tư kẻ nhớ dưới cung sầu
Ôm cầm muốn dứt tình sao đặng
Tiếc nuối nhưng đành sự bể dâu…
*
Việt Trì, 01/02/16
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét