LỜI KÝ ỨC - Thơ Đặng Khoa (Việt trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Ba thu ngày đã úa màu
Ngàn thu biết những mai sau thế nào
Lo vì nỗi nhớ hư hao
Mượn khuôn ngày tháng ép vào trong tim
....................................................................
Lời ký ức

Lặng nghe ký ức xa xôi
Rưng rưng ai đó rót lời đắng đau
Ba thu ngày đã úa màu
Ngàn thu biết những mai sau thế nào
Lo vì nỗi nhớ hư hao
Mượn khuôn ngày tháng ép vào trong tim
Em ơi nếu có đi tìm
Lối hoa xưa dấu lặng niềm nhớ xưa
Thì em đừng nhé hững hờ
Làm sông hoài niệm xô bờ sóng đau
Ta cùng nâng cạn chén sầu
Hong khô dư lệ dưới màu thời gian...
*
Việt Trì, 16/12/2014     
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét